pancocon Windows Server 2012 Key Windows Server 2012 Key Windows Server 2012 R2 Standard Key Windows Server 2008 Key350-023 9a0-030 9a0-162 9l0-353 070-169

 

Ukončení školního roku – slavnostní rozloučení s předškoláky

30. červen byl posledním dnem pro našich 9 předškoláků, kterým čas v MŠ uběhl jako voda. Po prázdninách totiž tyto děti nastoupí do 1. třídy ZŠ, kde zasednou do lavic a začnou načerpávat vědomosti. Budou se pilně učit číst, psát a počítat. S dětmi jsme se rozloučili úžasným vystoupením a programem pro rodiče, kterého se také účastnil pan starosta, který nezapomněl přinést dětem dárečky. Nechyběla přísaha předškoláků, stužkování a táborák s písněmi za doprovodu kytary. Poslední den se nám vydařil. Dětem přejeme pěkné prázdniny, spoustu radostných dní a předškolákům vykročení do 1. třídy s úsměvem.

Florbalové utkání na naší zahradě

Děti využívají školní zahradu, kterou velmi zbožňují, ke cvičení a hrám téměř každý den. Ke konci roku proběhla také florbalová utkání, kde nechybělo ani pořádné skandování dětí. Florbalové hokejky vyzkoušely všechny děti a moc se jim to líbilo.