pancocon Windows Server 2012 Key Windows Server 2012 Key Windows Server 2012 R2 Standard Key Windows Server 2008 Key350-023 9a0-030 9a0-162 9l0-353 070-169

 

Informace pro rodiče

Ředitelství Mateřské školy oznamuje,
že informativní schůzka rodičů se bude konat
v úterý 30. 8. 2016 v budově MŠ od 16.30 hod.
Těšíme se na Vás.

Ukončení školního roku – slavnostní rozloučení s předškoláky

30. červen byl posledním dnem pro našich 9 předškoláků, kterým čas v MŠ uběhl jako voda. Po prázdninách totiž tyto děti nastoupí do 1. třídy ZŠ, kde zasednou do lavic a začnou načerpávat vědomosti. Budou se pilně učit číst, psát a počítat. S dětmi jsme se rozloučili úžasným vystoupením a programem pro rodiče, kterého se také účastnil pan starosta, který nezapomněl přinést dětem dárečky. Nechyběla přísaha předškoláků, stužkování a táborák s písněmi za doprovodu kytary. Poslední den se nám vydařil. Dětem přejeme pěkné prázdniny, spoustu radostných dní a předškolákům vykročení do 1. třídy s úsměvem.